Організаційно – економічні засади управління якістю хлібобулочної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Організаційно – економічні засади в менеджменті якості хлібобулочної продукції посідають чинне місце при здійсненні управління та мають сенс на всіх стадіях його реалізації. Їх удосконалення є актуальним і потребує постійної уваги, через стабільний вплив основних факторів на якість хлібобулочної продукції. Economic-organizing principles of product quality management of bread and bakery products play a vital role in quality management and have a sense on all stages of its realization. Their betterment is of current importance and needs permanent attention because of constant influence of main factors on bread and bakery products quality.

Опис

Ключові слова

якість, якість продукції, підприємство, хлібопекарська галузь, показники, внутрішні фактори, ефективність, quality, quality of products, enterprise, bakery sector, indexes, internal factors, efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Організаційно – економічні засади управління якістю хлібобулочної продукції / Ю. Л. Труш, А. О. Заїнчковський // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : 7 Міжнародна Науково-практична конференція, 19-21 травня : тези доп. - 2011. - С. 132-133.