Сучасний стан розвитку національної банківської системи і перспективи її інтеграції до світової фінансової системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено сучасний стан розвитку національної банківської системи і перспективи її інтеграції до світової фінансової системи, запропоновані напрями удосконалення банківської системи України. Estimation present situation development the national banking system and perspective his integration in world financial system, the propose directions improvement the banking system of Ukraine.

Опис

Ключові слова

показники національної банківської системи, банк, фінансова система, інтеграція, кафедра фінансів, indices the national banking system, bank, financial system, integration

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Сучасний стан розвитку національної банківської системи і перспективи її інтеграції до світової фінансової системи / С. М. Еш // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку : Тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 3 – 4 квіт. 2008 р. – К.: НУХТ, 2008. - С. 16.