Вплив порошку базиліку на харчову і біологічну цінність лляних чіпсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі обґрунтовано доцільність створення снекової продукції на основі пророщеного насіння льону. Встановлено, що лляні чіпси мають цінний біохімічний склад, але дуже високу енергетичну цінність. Для поліпшення органолептичних властивостей такого продукту, а також покращення харчової і біологічної цінності варто використовувати у складі чіпсів порошок базиліку. Розрахунковим методом визначено оптимальну дозу його внесення,, а також рекомендовану денну норму споживання збагачених лляних чіпсів. Встановлено, що отриманий продукт можна віднести до категорії функціональних харчових продуктів. The paper substantiates the expediency of creating snack products based on sprouted flax seeds. It has been established that flaxseed chips have a valuable biochemical composition, but a very high energy value. To improve the organoleptic properties of such product, as well as improve the nutritional and biological value, it is worth using basil powder in the chips. The optimal dose of its addition and the recommended daily allowance of fortified flaxseed chips were determined by the calculation method. It has been found that the resulting product can be classified as functional food product.

Опис

Ключові слова

насіння льону, порошок базиліку, лляні чіпси, харчова цінність, біологічна цінність, функціональний харчовий продукт, flax seeds, basil powder, flaxseed chips, nutritional value, biological value, functional food, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Вплив порошку базиліку на харчову і біологічну цінність лляних чіпсів / Н. О. Стеценко, С. П. Краєвська // Modern engineering and innovative technologies. – 2020. – Issue № 7. – Part 1. – Р. 24–29.

Зібрання