Оцінка та управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, підприємство, промислові підприємства, intellectual property, enterprise, industrial enterprises

Бібліографічний опис

Степанчук, С. О. Оцінка та управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві / С. О. Степанчук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 14-15 березня 2013 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2013. – C. 89 – 90.