Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі (Патент на корисну модель № 124394)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій перевантаження дек візка роторної печі має пристрій захоплення дек, механізм переміщення дек та проміжний приймальний стіл. Пристрій захоплення дек складається з рами із напрямними, кількість яких узгоджено з кількістю дек у візку печі. У конструкції механізму переміщення дек застосовано робот-маніпулятор. У конструкції проміжного приймального столу використано привідний механізм з поліклинопасовими передачами. The device for loading the baking tray of the trolley of the rotary kiln has a device for gripping the baking tray, a movement mechanism for the baking tray, and an intermediate receiving table. The device for gripping the baking tray consists of a frame with guides, the number of which is coordinated with the number of baking tray in the stove. In the construction of the mechanism for moving the baking tray, a robotic manipulator is used. In the design of the intermediate receiving table, a multiple-V-belt drive is used.

Опис

Ключові слова

робот-маніпулятор, пристрій захоплення, пристрій перевантаження, дека, візок, робот-манипулятор, robot manipulator, a gripping device, an overload device, baking tray, trolley, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 124394 UA, МПК В65G 17/00 В65G 61/00 (2018.01) Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; заявник національний університет харчових технологій. – № u 2017 09707 ; заявл.04.10.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7, 2018 р.

Зібрання