Спосіб виробництва овочево-вівсяного морозива (Патент на корисну модель № 77582)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва овочево-вівсяного морозива, що включає підготовку гарбуза, цукру і води, пастеризацію, охолодження, визрівання й фризерування суміші, фасування, загартування і зберігання морозива, який відрізняється тим, що пюре гарбуза після термокислотного гідролізу з водним екстрактом із суцвіття гібіскусу направляють на гомогенізацію й додають до змішаного з цукром та гідратованого вівсяного борошна або подрібнених вівсяних пластівців. Method of vegetables and oatmeal ice cream, including the preparation of pumpkin, sugar and water pasteurization, cooling, aging and fryzeruvannya mix, packaging, and storage of ice cream hardening, characterized in that the pumpkin puree termokyslotnoho after hydrolysis with aqueous extract of hibiscus blossoms sent to homogenization and add to mixed with sugar and hydrated oat flour or powdered oatmeal.

Опис

Ключові слова

спосіб виробництва, method of production, морозиво, ice cream, пюре гарбуза, pumpkin puree, суцвіття гібіскусу, inflorescence hibiscus, вівсяне борошно, oatmeal, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Патент 77582 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) А23G 9/42 (2006.01) Спосіб виробництва овочево-вівсяного морозива / Поліщук Г. Є., Рибак О. М., Гончарук О. В., Згурський А. В., Гулак О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201207601 ; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4, 2013 р.

Зібрання