Пристрій для укладання штучних предметів в тару (Патент на корисну модель № 125696)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до пристроїв для укладання штучних предметів в тару і може бути використаний в харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях народного господарства. The utility model refers to devices for the packaging of artificial objects in packaging and can be used in the food, pharmaceutical, chemical and other sectors of the national economy.

Опис

Ключові слова

скляна пляшка, тара, пакування, укладання, glass bottle, packaging, container, stacking, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 125696 UA, МПК B65B 21/08 B65B 21/10 B65B 21/12 (2006.01) Пристрій для укладання штучних предметів в тару / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Костюк Є. В., Деренівська А. В., Бойко О. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № u 201711204 ; завл. 16.11.2017 ; опубл. 25.05.2018 ; Бюл. № 10, 2018 р.

Зібрання