Пристрій для формування шару штучних виробів (Патент на винахід № 119200)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Даний винахід належить до пакувальної техніки, а саме до обладнання транспортних систем, які використовуються для накопичування і формування шару штучних виробів перед подальшим їх укладанням в транспортну тару, і може бути використана в харчовій, медичній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях народного господарства. The present invention relates to packaging machinery, namely, the equipment of transport systems, which are used for accumulation and formation of a layer of artificial products before their subsequent placement in transport containers, and can be used in food, medical, chemical, pharmaceutical and other sectors of the national economy.

Опис

Ключові слова

пакувальна техніка, транспортні системи, тара, виріб штучний, packaging technique, transport systems, the product is artificial, container, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 119200 UA, МПК B65B 5/08, B65B 5/10, B65B 35/04, B65B 35/56 (2006.01) Пристрій для формування шару штучних виробів / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Михайловський К. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № a 201711209 ; завл. 16.11.2017 ; опубл. 10.05.2019 ; Бюл. № 9, 2019 р.

Зібрання