Стан майнового потенціалу хлібопекарних підприємств АР Крим

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз рівня ефективності використання майнового потенціалу хлібопекарними підприємствами АР Крим. An analysis of the effectiveness of potential property bakeries in Crimea is carried.

Опис

Ключові слова

майновий потенціал, property potential, ефективність, efficiency, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Стан майнового потенціалу хлібопекарних підприємств АР Крим / С. П. Дунда // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 18-19 квітня 2011, м. Бердянськ. - Бердянськ : 2011. – С. 103-104.