Економічна оцінка природоохоронних витрат на виробничому підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В останні роки на вітчизняних підприємствах відбувається вдосконалення системи управління екологічними витратами та системи їх економічної оцінки з метою підвищення ефективності природоохоронної діяльності. Складність та відсутність спеціального науково-методичного забезпечення управління природоохоронними витратами на промислових підприємствах свідчать про актуальність даної проблеми для підприємств харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

екологічні витрати, підприємства, економічна оцінка, экологические затраты, предприятия, экономическая оценка, environmental costs, enterprises, economic evaluation, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Салатюк, Н. М. Економічна оцінка природоохоронних витрат на виробничому підприємстві / Н. М. Салатюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 806.