Спосіб масообміну між рідиною і парою в колонному апараті (Патент на винахід № 123917)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропоновано спосіб масообміну між рідиною і парою в колонному апараті, який передбачає безперервну подачу гріючої пари у нижню частину апарата, а рідини у верхню його частину та періодичний перелив рідини з тарілки на тарілку переливними пристроями, основними складовими яких є рухомі елементи, що з’єднані з відповідними приводними механізмами. Згідно винаходу рідина переливається по тарілках послідовно, причому співвідношення площі перерізу отвору для переливу, що відкриває рухомий елемент, до площі перерізу тарілки становить (0,1-0,5):1, що забезпечує зменшення швидкості пари в отворах контактних елементів до 3,5-1 м/с, внаслідок чого рідина проливається через всі отвори. Спосіб дозволяє подовжити інтервал контакту пари і рідини завдяки подовженню часу перебування рідини на тарілках та інтенсифікувати перелив рідини через всі отвори згідно заданого алгоритму в залежності від дії приводних механізмів і роботи рухомих елементів. Технічний результат у використанні винаходу полягає у підвищенні ефективності масообміну між рідиною та парою на тарілках колонного апарата, зменшенні питомої витрати гріючої пари і збільшенні пропускної здатності апарата по рідині.

Опис

Ключові слова

ректифікація, масообмін, рідина, клапани, тарілки, пара, rectification, mass transfer, liquid, valves, steam, plates, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 123917 UA, В01D 3/30 (2006.01) Спосіб масообміну між рідиною і парою в колонному апараті / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201902118 ; заявл. 01.03.2019 ; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17, 2020 р.

Зібрання