Моделювання якості харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Якість харчових продуктів являє собою сукупність властивостей, що визначають ступінь придатності продуктів для вживання їх в їжу відповідно до показників харчової та біологічної цінності за органічним (білки, жири, вуглеводи, ліпіди); вітамінним, мінеральним складом, засвоюваністю; органолептичними властивостями (смак, запах, колір, зовнішній вигляд, консистенція); санітарно-епідемічної бездоганності. Вимоги до якості продуктів харчування піддаються змінам відповідно до розвитку науки, техніки, координуються рівнем життя населення в країні, тому рівень якості харчової продукції можна розглядати як закономірність, що відповідає розвитку галузі, стану науки і техніки, соціально-економічному положенню суспільства. The quality of food is a combination of properties that determine the degree of suitability of products for their use in food to reflect the food and biological value for organic (proteins, fats, carbohydrates, lipids); vitamin, mineral composition, digestibility; organoleptic properties (taste, odor, color, appearance, texture); sanitary and epidemiological perfection. Quality of food subject to change according to the development of science, technology, coordinated by the standard of living in the country because the quality of food can be seen as a pattern that corresponds to the industry, the state of science and technology, socio-economic situation of society.

Опис

Ключові слова

біологічна цінність, якість, харчові продукти, biological value, quality, food, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Коваль, О. А. Моделювання якості харчових продуктів / О. А. Коваль // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 509.