Гідроформілювання олефінів на основі оксиду вуглецю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гідроформілювання - один з найважливіших промислових процесів за участі гомогенних каталітичних систем. Hidroformilyuvannya - one of the most important industrial processes involving homogeneous catalytic systems.

Опис

Ключові слова

гідроформілювання, оксид вуглецю, олефіни, hidroformilyuvannya, carbon monoxide, olefins, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Андрощук, І. Гідроформілювання олефінів на основі оксиду вуглецю / І. Андрощук, В. Фоменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 647-648.