Психолого-педагогічні особливості формування мотивації до вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій праці проаналізовано визначення терміну «мотивація» з точки зору вітчизняних та зарубіжних дослідників. Розглянуто типи мотивації та їх вплив до стимулювання вивчення іноземної мови у студентів. Запропоновано ефективні стратегії та прийоми до підвищення вмотивованості юнаків до вивчення іноземної мови. In the scientific work the definition of the term “motivation” was analyzed from the point of view of domestic and foreign researchers. The main types of motivation and their affect on the students’ stimulation to foreign languages learning were also considered. Finally, the effective strategies and tactics to encourage students to learn foreign languages were recommended.

Опис

Ключові слова

мотивація, студент, психологія, педагогіка, motivation, student, psychology, pedagogy, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Психолого-педагогічні особливості формування мотивації до вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ / Н. О. Божок // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. - С. 7-8.