Славетний шлях кафедри вищої математики НУХТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Документально відомо, що кафедра вищої математики була утворена одночасно з КІЦП в 1930р. Це одна із найстаріших кафедр НУХТ, яка за 85 років не змінювала своєї назви, хоча назва університету змінювалася декілька разів. Documented known that the Department of Mathematics was established at the same time in 1930 PCS. This is one of the oldest departments NUHT, which for 85 years has not changed its name, although the name of the university has changed several times.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., вища математика, викладачі, higher mathematics, department, teachers

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Славетний шлях кафедри вищої математики НУХТ / М. А. Мартиненко // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 25 – 26 червня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – С. 9-14.