Сучасні та нестандартні методи рекламування товару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто нові та нестандартні методи рекламування як в Україні так і в зарубіжних країнах, їх вплив на поведінку споживача та формування образу фірми чи товару. Дослідження виявило, що більшість підприємств використовує бюджет на рекламу не ефективно та приділяє увагу більше розміщенню ніж самій рекламі, тому нові засоби реклами є більш ефективними, оскільки люди завжди звертають увагу на щось цілком нове та нестандартне. The paper considers new and non-standard methods of advertising both in Ukraine and in foreign countries, their influence on consumer behavior and the formation of the image of a company or product. The survey found that most businesses use the advertising budget to be ineffective and focus on more placement than the ad itself, so new advertising tools are more effective because people always pay attention to something completely new and non-standard.

Опис

Ключові слова

маркетинг, комунікації, реклама, просування, методи рекламування, кафедра маркетингу, marketing, communication, advertising, promotion, marketing methods, marketing department

Бібліографічний опис

Єфісько, Ю. Ю. Сучасні та нестандартні методи рекламування товару / Ю. Ю. Єфісько, Н. П.Скригун // Scientific horizons – 2017 : materials of the XI international scientific and practical conference, 30 september–7 october 2017 ye. – Vol. 1. – P. 43-45.