Методи оцінки та ідентифікації фінансових криз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто методи оцінки та ідентифікації фінансових криз, методи інтегральної оцінки діагностики кризи, обґрунтовано проблеми формування системи антикризового управління в умовах ринкової конкуренції. Considerate methods estimate and identification of financial the crisis, methods of integral the estimate diagnostics of crisis, problems of anti-crisis management system formation in the conditions of market competition are grounded.

Опис

Ключові слова

антикризове управління, криза, діагностика кризи, методи інтегральної оцінки, банкрутство, anti-crisis management, crisis, diagnostics of crisis, methods of integral the estimate, bankruptcy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Методи оцінки та ідентифікації фінансових криз / С. М. Еш // Тези доповідей VII Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах»], (м. Київ, 19 – 21 травн. 2011 р.): – К.: НУХТ. - 2011. – С. 211 – 212.