Готель в сучасному світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведена характеристика готелів в світі та Україні. Characterization of hotels in the world and Ukraine has been carried out.

Опис

Ключові слова

готелі, пансіони, готельне господарство, hotels, boarding houses, hotel industry, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Дочинець, І. В. Готель в сучасному світі / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – C. 395.