IT-туристичні підприємства на ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних умовах неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без впровадження й застосування новітніх інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці забезпечить дотримання суб’єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що формують якість туристичних послуг. Now it is impossible to provide high-quality tourism business without the introduction and application of the latest information technologies. Only their use in practice could ensure compliance the subjects of tourist activity with a complex of interacting and complementary requirements that forms a quality of travel services.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, ІТ-технології, IT technology, CRM-системи, CRM systems, інтернет-технології, internet technology

Бібліографічний опис

Дударенко, В. О. IT-туристичні підприємства на ринку України / В. О. Дударенко, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : збірник тез доповідей 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 349.