Сучасний стан річки Дніпро та способи його покращення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екологічне оздоровлення басейну Дніпра є одним із найважливіших пріоритетів державної політики у галузі охорони та відтворення водних ресурсів. Стратегічна мета з точки зору екології - забезпечення у процесі використання водних ресурсів пріоритету природоохоронних функцій над господарськими, раціональне використання та широке впровадження водозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства. Dnipro Basin is one of the most important priorities of state policy in the field of protection and restoration of water resources. The strategic goal in terms of ecology - ensuring in the process of water resources conservation priority over economic functions, rational use and widespread adoption of water-saving technologies in all sectors of the economy.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, забруднювачі, водоспоживання, санітарно-епідеміологічна ситуація, засмічення водних об’єктів, pollutants, water, sanitary and epidemiological situation, contamination of water bodies

Бібліографічний опис

Іващенко, О. С. Сучасний стан річки Дніпро та способи його покращення / О. С. Іващенко, Н. О. Бублієнко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016 р., м. Тернопіль. - 2016. - C. 156-157.