Інформаційне забезпечення безпеки навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлена стаття присвячена розробці інформаційної системи для моніторингу та контролю навчального процесу загальноосвітніх навчальних закладів України. Запропоновано використання даного інформаційного ресурсу під час проведення профорієнтаційної роботи викладачами НУХТ серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів України. This article is dedicated to a data development system for control and safety monitoring of the educational process in general educational institutions of Ukraine. The offered informational system represents a quite useful informational resource not only for all elements of secondary education, but also for parent’s as a quick way to be informed about child’s studying process. With the help of this system, parents have the ability to obtain information including marks, attendance, and school notifications (for example teacher-parent meeting). The system allows parents to be always aware of theirs children success level and to stay in touch with teachers and school administration.

Опис

Ключові слова

загальноосвітній заклад, інформаційна система, інформаційний ресурс, користувач, general educational institution, informational system, informational resource, user, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Інформаційне забезпечення безпеки навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів України / О. В. Євтушенко // Охорона праці в галузі освіти – теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2014 р. – Полтава, 2014. – С. 373-381.