Робастне управління біохімічними процесами, що функціонують в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ставиться задача робастного управління лінійними нестаціонарними процесами на скінченному та нескінченному часових проміжках. Роз’вязок знайдено на основі теорії диференціальних ігор. The problem of robust control of linearnonstationary processes on finite and infinite time intervals. Roz'vyazok found based on the theory of differential games.

Опис

Ключові слова

робастне управління, біохімічні процеси, лінійні нестаціонарні процеси, теорія диференціальних ігор, невизначеність, robust control, biochemical processes, linear non-stationary processes, theory of differential games, uncertainty, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Іващенко, М. В. Робастне управління біохімічними процесами, що функціонують в умовах невизначеності / М. В. Іващенко, О. П. Лобок // Матеріали ХVII Міжнародної конференції з автоматичного управління, вересень 2010 р. – Харків : ХНУР, 2010. – С. 115–117.