Формування збутової діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

збутова політика, канали розподілу, ABC-XYZ аналіз, матриця досягнень стратегії збуту, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Касюк, О. М. Формування збутової діяльності підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Оксана Миколаївна Касюк ; наук. керівник Аліна Дмитрівна Бергер. – Київ, 2021. – 63 с.