Дослідження впливу терміну зберігання на якість полікомпонентних сумішей на основі чаю та кави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті описано харчову цінність та технологічні переваги виробництва полікомпонентних сумішей на основі сухих екстрактів чаю та кави. З метою встановлення гарантійного терміну зберігання розроблених сумішей, запропоновано два види пакувального матеріалу – поліетилен та металізований поліпропілен. Досліджено вплив виду упаковки на якість готових сумішей Встановлено гарантійний термін зберігання сумішей для різних видів упаковки. The article describes the nutritional value and technological advantages of the production of poly-component mixtures based on dry tea and coffee extracts. In order to establish the warranty period for the storage of the developed mixtures, two types of packing material - polyethylene and metallized polypropylene are offered. The influence of the type of packaging on the quality of the finished mixtures was investigated. The warranty period of storage of mixtures for different types of packaging was established.

Опис

Ключові слова

тривалість зберігання, рослинні екстракти, чай, кава, упаковка, duration of storage, plant extracts, tea, coffee, packing, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Рубанка, К. В. Застосування сумішей рослинних екстрактів в технології харчоконцентратів солодких страв типу муси / К. В. Рубанка // Хранение и переработка зерна. — 2017. — № 2 (210). — С. 46–49.

Зібрання