Планування впровадження техніки і технологій на підприємстві

Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стійкість і стабільність підприємницької структури забезпечується конкурентноздатністю продукції та ефективністю господарювання. Stability business structure and stability is provided rentnozdatnistyu competitive products and efficient management.

Опис

Ключові слова

техніка, технологія, підприємство, equipment, technology, enterprise

Бібліографічний опис

Якимович, А. О. Планування впровадження техніки і технологій на підприємстві / А. О. Якимович // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доповідей. — К.: НУХТ, 2013. — С. 59-61.