Сучасні технології обробітку ґрунту в аграрних холдингах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено особливості сучасних технологій обробітку ґрунту у вертикально інтегрованих аграрних формуваннях та обґрунтовано пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку
Features of modern soil cultivation technologies in vertically integrated agrarian formations are highlighted and proposals regarding the prospects for their further development are substantiated

Опис

Ключові слова

сільськогосподарське виробництво, раціональне господарювання, агрохолдинг, agricultural production, rational management, agricultural holdings, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, А. Є. Сучасні технології обробітку ґрунту в аграрних холдингах / А. Є. Данкевич // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–20 травня 2011 р., М. Тернопіль. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 35–38.