Кавітаційний ежектор (Патент на корисну модель № 152366)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Кавітаційний ежектор містить робоче сопло, конічну приймальну та циліндричну змішувальну камери, патрубок подачі газу. Всередині конічної приймальної камери співвісно встановлено пустотілий конусоподібний кавітатор з патрубком підводу газу та гвинтовими канавками на зовнішній поверхні, а його торець знаходиться на рівні переходу конічної приймальної в циліндричну змішувальну камеру. Технічний результат від використання запропонованої корисної моделі полягає в підвищенні коефіцієнта ежекції та інтенсифікації тепломасообмінних процесів.

Ключові слова

кавітатор, cavitator, кавітація, cavitation, коефіцієнт ежекції, ejection coefficient, тепломасообмін, heat and mass exchange, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 152366 UA, МПК F04F 5/04 (2006.01) Кавітаційний ежектор / Слюсенко А. М., Пономаренко В. В., Лементар С. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202106025 ; заявл. 27.10.2021 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. №3, 2023 р.

Зібрання