Розвиток соціокультурної компетенції при вивченні іноземної мови як засіб виховання студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах сьогодення іноземна мова, крім навчання спілкуванню і підвищенням рівня загальної професійної культури, також має значне виховне значення. In terms of present foreign language, in addition to teaching communication and increase the level of general professional culture also has significant educational value.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, вивчення іноземної мови, студенти, соціокультурна компетенція, foreign language learning, students, socio-cultural competence

Бібліографічний опис

Березовська, О. В. Розвиток соціокультурної компетенції при вивченні іноземної мови як засіб виховання студентів / О. В. Березовська // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 19 листопада 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 180–184.