Ґенеза парадигми бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено розвиток парадигми бухгалтерського обліку в історичному аспекті з виокремленням особливостей і врахуванням викликів економіки, суспільства, теорії управління. Визначено багатовекторну спрямованість сучасної наукової парадигми бухгалтерського обліку в Україні. Established development paradigm in accounting from the historical aspect and features of allocation taking into account the economy calls of society, control theory. Defined multi-vector orientation of modern scientific paradigm of accounting in Ukraine.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, бухгалтерський облік, парадигма бухгалтерського обліку, accounting, accounting paradigm

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Ґенеза парадигми бухгалтерського обліку / І. В. Колос, Ю.М. Щербак // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С, 105-108