Пристрій для укладання штучних виробів в тару (Патент на винахід № 27176)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до пакувальної техніки. Ціль винаходу – підвищення надійності. Пристрій складається з контейнера для подачі виробів, накопичувача-формувача і механізму переносу шару виробів. The invention relates to packaging machinery. The purpose of the invention - improve reliability. The device consists of a container for supplying products, generator-drive mechanism and transport layer products.

Опис

Ключові слова

кронштейн, противаги, контейнер, захват, bracket, counterweight, container, capture, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 27176 UA, B 65 В 21/12, B 65 В 5/10 Пристрій для укладання штучних виробів в тару / Ковальов О. І., Сторіжко Й. І., Мироненко С. М., Руковіцан А. В. ; заявник Український державний університет харчових технологій. — № 4752532 ; заявл. 23.10.89 ; опубл. 15.08.2000, Бюл. № 3.

Зібрання