Фінансово-кредитне забезпечення ефективного функціонування малого підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансово-кредитне забезпечення, інфраструктура, підприємництво, financial and credit support, infrastructure, business, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Тимченко, О. І. Фінансово-кредитне забезпечення ефективного функціонування малого підприємництва / О. І. Тимченко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2013 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2013. – Режим доступу : https://library.nuft.edu.ua/inform/2013_Pidvyshchennya_efektyvnosti_diyalnosti_pidpryyemstv.pdf