Мовленнєві вміння для формування англомовної компетентності у професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Публікацію присвячено виокремленню мовленнєвих вмінь, потрібних для формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, професійно орієнтоване монологічне мовлення, майбутні фахівці з харчових технологій, мовленнєві вміння, монолог-повідомлення, монолог-опис, speech production competence, pre-servicefood technologists, speech production skills, description monologue, messagemonologue

Бібліографічний опис

Бойко, Г.А. Мовленнєві вміння для формування англомовної компетентності у професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій / Г. А. Бойко // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психологічний аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2022 р. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – [У друці]