Використання кріотехнологій при отриманні біологічно активних харчових добавок з побічних продуктів бурякоцукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка і застосування ресурсозберігаючих і безвідходних технологій комплексної переробки вітаміновмісної сировини, отримання з неї фітодобавок, зниження втрат вітамінів та інших БАР, використання нетрадиційних джерел БАР, створення харчових продуктів направленої лікувально-профілактичної дії, збагачених натуральними біологічно активними речовинами. Development and application of energy-saving and waste-free technology complex vitamins-processing of raw materials, obtaining from it fitodobavok, reducing the loss of vitamins and other biologically active substances, the use of alternative sources BAR, creating food directed therapeutic and preventive action, enriched with natural biologically active substances.

Опис

Ключові слова

цукрові буряки, вторинні ресурси, буряковий жом, низькі температури, харчові біодобавки, харчові волокна, sugar beets, secondary resources, beet pulp, low temperatures, food supplements, dietary fiber, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Використання кріотехнологій при отриманні біологічно активних харчових добавок з побічних продуктів бурякоцукрового виробництва / Г. О. Сімахіна, О. А. Штанько // НУХТ. - 2004.

Зібрання