Пастильні вироби фізіологічно-функціонального призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проаналізовані результати досліджень органолептичних, фізико-хімічних, структурно-механічних та показників безпечності пастильних виробів. Нові пастильні вироби збагачені морськими водоростями та цикорієм характеризуються як фізіологічно-функціональні продукти. Їм притаманний оздоровчий ефект завдяки підвищеному вмісту мікроелементів, зокрема йоду, а також низки вітамінів та харчових волокон. Нові пастильні вироби рекомендовані до використання в раціоні харчування дітей, вагітних жінок та дорослих людей, які потерпіли від наслідків Чорнобильскої катастрофи. The article analyzes the results of studies organoleptic , physico - chemical , structural - mechanical and safety performance pastile products . New pastile products enriched with seaweed and chicory characterized as physiologically - functional products . It is inherent in the health effect due to higher content of trace elements , particularly iodine , as well as a number of vitamins and dietary fiber. New pastile products are recommended for use in the diet of children, pregnant women and adults affected by the Chernobyl disaster.

Опис

Ключові слова

пастильні вироби, фізіологічно-функціональне призначення, морські водорості, цикорій, мінеральний склад, pastile products, physiological functionality, seaweed, chicory, mineral composition, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Шаповалова, Н. П. Пастильні вироби фізіологічно-функціонального призначення / Н. П. Шаповалова // Продукти & інгредієнти – 2012. – № 5. – С. 24 28.

Зібрання