Технологічні прийоми збереження маси молочно-білкових сумішей з продуктами переробки зернових

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано застосування процесу заморожування сумішей на основі сиру кисломолочного з борошном пшеничним або крупою манною для запобігання втрати маси при дефростації в разі їх подальшого використання в якості основи для напівфабрикатів та сирних продуктів. Наведена порівняльна характеристика ефективної в’язкості, вологоутримуючої здатності сумішей до заморожування та після дефростації і порівняльна характеристика за цими величинами для сиру кисломолочного. In the article grounded of using of freezing mixtures based on cottage cheese with wheat flour or semolina to prevent weight loss during defrosted if they later use as the basis for finished products and cheese products. The comparative characteristics of effective viscidity, water-retaining capacity of mixtures before freezing and after defrosted and comparative characteristics for these values for cottage cheese.

Опис

Ключові слова

заморожування, freezing, суміші на основі сиру кисломолочного, mixtures on the basis of cheese soul-milk, борошно пшеничне, a flour is a wheat, крупа манна, groats god sends, напівфабрикати, ready-to-cook foods, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек О. В. Технологічні прийоми збереження маси молочно-білкових сумішей з продуктами переробки зернових/ О. В. Грек, А.В. Тимчук // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2012. – Випуск 131. – С. 302-307.

Зібрання