Вплив забруднення довкілля важкими металами на сезонні зміни морфофізіологічних та біохімічних параметрів природних популяцій жовтогорлої миші

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

морфофізіологічні та біохімічні параметри, важкі метали, жовтогорла миша, morphological-physiological and biochemical indexes, heavy metals, yellow-necked mouse, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Задира, С. В. Вплив забруднення довкілля важкими металами на сезонні зміни морфофізіологічних та біохімічних параметрів природних популяцій жовтогорлої миші / С. В. Задира, Д. В. Лукашов // Сучасні проблеми екології та геотехнологій : X Всеукраїнська наук. конф., 10-12 квітня 2013 р. : тез. доп. – Житомир, 2013. – С. 27.