Кількісне оцінювання ризику вибухів на виробничих об'єктах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз методів і методик кількісного оцінювання ризику вибуху на виробничих об’єктах, призначених для обґрунтування стійкості будівель і споруд відповідних об’єктів до впливу повітряної вибухової хвилі. The analysis methods and techniques of quantitative risk assessment explosion at industrial facilities designed to support the sustainability of buildings and structures relevant facilities to the effects of air blast.

Опис

Ключові слова

вибух, explosion, ризик, risk, небезпека, hazard

Бібліографічний опис

Костенко, С. В. Кількісне оцінювання ризику вибухів на виробничих об'єктах харчової промисловості / С. В. Костенко, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : програма та матеріали 80-ї Міжнародної наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, 10–11 квітня 2014. – К. : НУХТ, 2014. - Ч. II. - С. 549-551.