Створення творчого навчально-виховного середовища у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто педагогічні умови створення навчально-творчого середовища у ВНЗ. Навчально-творче середовище вирізняється нами за такими параметрами: позитивна емоційна насиченість, принцип колективної взаємодії, співтворчість і співпраця студентів і викладача, наявність зразку творчої поведінки, відсутність регламентації творчої активності, проблемність та образно-інформаційна збагаченість, педагогічне супроводження.
Тhe pedagogical terms of creating educational and creative environment in higher educational establishments are considered in this article. An educational creative environment are determined by such parameters: positive emotional saturation, principle of collective co-operation and collaboration of students and teachers, standard of creative behevior, absence of regulation of creative activity, problem and vividly-informative richness, pedagogical accompaniment.

Опис

Ключові слова

середовище, environment, творчість, creativity, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Створення творчого навчально-виховного середовища у вищих навчальних закладах / Г. А. Чередніченко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ялта, 22-23 вересня 2009 р.