Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин rhodococcus erythropolis ek-1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що поверхнево-активним речовинам (ПАР) Rhodococcus erythropolis ЕК-1 притаманні антимікробні властивості. Через 2 год обробки досліджуваними препаратами ПАР (0,92–1,44 мг/мл) спостерігається загибель 97 % клітин Bacillus subtilis БТ-2, 85 % – Candida tropicalis ПБТ-5, 74 % – Candida albicans Д-6 і 7 % – Candida utilis БВС-65. ПАР посилюють антимікробну дію олії чайного дерева на певні мікроорганізми (C. albicans Д-6, Aspergillus niger Р-3, Staphylococcus aureus БМС-1) завдяки власним як антимікробним, так і емульгувальним властивостям. За одночасного внесення у суспензію досліджуваних тест-культур (104–105 клітин/мл) емульсії на основі олії чайного дерева (12,5 мкл/мл) і ПАР (0,43 мг/мл) кількість живих клітин через 15 хв експозиції була на 0,7–66 % нижчою, ніж у разі обробки суспензії мікроорганізмів препаратами олії без поверхнево-активних речовин. It was determined that surface active substances (SAS) produced by Rhodococcus erythropolis ЕК-1 had an antimicrobial properties. The quantity of living cells of Bacillus subtilis BТ-2, Candida tropicalis PBТ-5, Candida albicans D-6 and Candida utilis BVS-65 decreased on 97 %, 85 %, 74 %, 7 % respectively. It was also determind that SAS amplify the antimicrobial action of manuka oil towards some microorganisms (C. albicans D-6, Aspergillus niger R-3, Staphylococcus aureus BМS-1). It was caused by own as antimicrobial and emulsifying properties of SAS. When emulsion of manuka oil (12.5 mkl/ml) and SAS (0.43 mg/ml) was added into cell suspension (104-105 cells/ml) it was shown that quantity of living cells after 15 min exposition was 0,7-66% lesser then after addition of pure manuka oil.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, антимікробні властивості, олія чайного дерева, surface active substances, antimicrobial properties, manuka oil, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Конон, А. Д. Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis EK-1 / А. Д. Конон, А. П. Морозова, Т. П. Пирог // Актуальні питання стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів : Міжн. наук.-практ. конф., 8-9 жовтня 2010. - Вінниця. - 2010. - № 15. - С. 45-48.