Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кирило-Мефодіївське товариство— українська таємна політична організація, яка спиралася на традиції українського визвольного й автономістського руху.

Опис

Ключові слова

Кирило-Мефодіївське товариство, політичний режим, державна організація, Cyril and Methodius, political regime, state organization

Бібліографічний опис

Давиденко, І. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства / І. І. Давиденко, С. І. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 16-17.