Дослідження фізіологічного стану активного мулу очисних споруд хлібокомбінатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано показники, що впливають на фізіологічний стан активного мулу. Наведені результати досліджень ферментативної здатності активного мулу.
The characteristic parameters that influence the physiological state of activated sludge. The results of the enzymatic capacity of activated sludge.

Опис

Ключові слова

активний мул, activated sludge, ферментативна активність, enzyme activity, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Ткаченко, Т. Л. Дослідження фізіологічного стану активного мулу очисних споруд хлібокомбінатів / Т. Л. Ткаченко // 70-а наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених : тези доп., Київ, 20 – 21 квітня 2004 р. – К.: НУХТ, 2004. – Ч.II.