Спосіб підвищення використання діоксиду вуглецю в апаратах сатурації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована схема є перспективною на цукровому заводі, покращує використання СОг в апаратах сатурації, зменшуються втрати тепла з відпрацьованим сатураційним газом. The proposed scheme is promising in a sugar factory, improves the use of SOG in carbonation apparatus, reduced heat loss from the spent gas carbonation.

Опис

Ключові слова

сатурація, цукрове виробництво, діоксид вуглецю, saturation, sugar production, carbon dioxide, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Захаров, В. Спосіб підвищення використання діоксиду вуглецю в апаратах сатурації / Володимир Захаров, Віталій Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 129-131.