Тімбілдінг як дієва складова мотивації персоналу на підприємстві ГРГ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Керівникам підприємств ГРГ доводиться докладати чимало енергії і витрачати дорогоцінний час на те, щоб об'єднати трудовий колектив у єдину команду та мотивувати її на досягнення високих результатів. Адже від того, яка атмосфера панує в колективі буде безпосередньо залежати успішність функціонування чи то готелю, чи то ресторану, а отже й закладу в цілому. Kerіvnikam of companies GnRH brought dokladati Chima energії i vitrachati dorogotsіnny hour for those dwellers ob'єdnati labor collective of the team that have єdinu motivuvati її on dosyagnennya rezultatіv temple. Aje od of yak atmosphere panuє in kolektivі Buda bezposeredno zalezhati uspіshnіst funktsіonuvannya that Gothel chi, chi is the restaurant and otzhe second mortgages in tsіlomu.

Опис

Ключові слова

єдина команда, one team, високі результати, high performance, керівники, managers, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Кравченко, А. Тімбілдінг як дієва складова мотивації персоналу на підприємстві ГРГ / А. Кравченко, Т. Влодарчик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 516-517.