Аналіз компоновочних рішень в автоматизованих системах керування трубопровідною арматурою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

В роботі розглядається модернізація автоматизованого керування системи подачі соку в технологічному процесі цукрового заводу. Модернізація спрямована на підвищення точності вимірювання технологічних параметрів, якості підтримки технологічних параметрів на заданому рівні, створення умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва. Технологічний процес подачі соку включає в себе перелік технологічного обладнання необхідного для контролю і підтримки основних технологічних параметрів. The paper deals with the modernization of the automated supply management system juice in the process of a sugar factory. Modernization is aimed at improving the accuracy of the measurement of process parameters, the quality of the maintenance of process parameters at a given level, the creation of conditions for the optimum use of all production resources. Technological feed juice process includes a list of the technological equipment necessary for the control and maintenance of main technological parameters.

Опис

Ключові слова

автоматизоване керування системи, automated control system, тенхнологічні параметри, technological parameters, точність вимірювання, accuracy of the measurement, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Володін, С. О. Аналіз компоновочних рішень в автоматизованих системах керування трубопровідною арматурою / С. О. Володін, В. Г. Мирончук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – С. 58-69.