Апарат попереднього підігріву (Патент на корисну модель № 139236)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-12-26

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Апарат попереднього підігріву містить корпус, живильник, камеру розподілу теплоносія, патрубок додаткової подачі теплоносія, транспортуючий пристрій, патрубок вивантаження паростків, патрубок вивантаження солоду, патрубок виходу відпрацьованого теплоносія та решітку. Камера розподілу теплоносія виконана розділеною на три однакові секції з додатково встановленими патрубками подачі теплоносія в кожній секції. The preheating apparatus comprises a housing, a feeder, a coolant distribution chamber, an additional coolant supply pipe, a transport device, a sprout unloading pipe, a malt unloading pipe, a spent coolant outlet pipe and a grate. The coolant distribution chamber is made divided into three identical sections with additionally installed coolant supply pipes in each section.

Опис

Ключові слова

апарат, apparatus, підігрів, heating, солод, malt, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 139236, МПК (2019.01) C12C 1/067 (2006.01) C12C 13/00 Апарат попереднього підігріву / Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Слюсенко А. М., Ніколишак М. В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2019 06635 ; заявл. 13.06.2019 ; опублік. 26.12.2019, Бюл. № 24 від 26.12.2019.

Зібрання