Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вирішення сучасних проблем стабілізації національної економіки, досягнення високих темпів стійкого економічного зростання, забезпечення соціального розвитку суспільства вимагає вдосконалення процесу управління. The solution of modern problems of stabilization of the national economy, achieving high rates of sustainable economic growth, ensuring social development requires improving the management process.

Опис

Ключові слова

стабілізація, національна економіка, управління, stabilization, national economy, management, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Соломчук, Л. М. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління / Л. М. Соломчук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 38-39.