Термічне розкладання деревини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»

Анотація

Описано основні стадії процесу піролізу деревини. Охарактеризовано ароматичні сполуки, що містяться в деревних смолах. The basic stage of pyrolysis of wood. The characteristic of aromatic compounds contained in wood resin.

Опис

Ключові слова

термічний розклад, thermal decomposition, піроліз, pyrolysis, деревина, wood, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Бібліографічний опис

Кузьменко, А. В. Термічне розкладання деревини / А. В. Кузьменко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 79 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — Ч. 2. – С. 288-290.