Доцільність впровадження послуг апітерапії на підприємствах гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Доцільність впровадження послуг апітерапії на підприємствах гостинності / А. І. Гуліда, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук // Мир науки и инноваций. – Иваново : Научный мир, 2015. – Вып. 2 (2), Т. 12. – С. 3-7.

Анотація

У статті розглянуто суть та роль апітерапії як комплексу оздоровлення та доцільність її впровадження на підприємствах гостинності як інноваційного продукту готельного господарств. This article reviews the point and the role of apitherapy as a complex of health recovery and advisability of its involving on hospitality company as innovative product of hotel business

Опис

Ключові слова

апітерапія, apitherapy, апіпроцедури, apitreatment, продукт бджільництва, bee products, апіменю, apimenu, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Зібрання