Управління інтенсивністю сорбції вологи енергетичним станом фазових середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено результати теоретичних досліджень впливу енергії течії робочих газів на інтенсивність тепло- вологообміну міжфазових середовищ. Діапазон перемінних параметрів швидкості та температури робочих газів прийнято для виробничих параметрів функціонування сушарок. Результати можуть бути використані у науковій та практичній сферах. The results of theoretical researches of influence of energy of flow of workings gases are inprocess expounded on intensity heat- exchange of moisture of line-to-line environments. The range of in-out parameters of speed and temperature of workings gases is accepted for the production parameters of functioning of dryers. Can be drawn on results in scientific and practical spheres.

Опис

Ключові слова

сушіння, зерно, теплота, інтенсифікація тепло і вологообміну, сушильні гази, повітря, зневоднення, drying, air, grain, warmth, intensification of heat exchange, dehydration, drying gases, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Управління інтенсивністю сорбції вологи енергетичним станом фазових середовищ / І. І. Гапонюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоспроможності : VІ Міжнародна спеліаліз.наук-практ конф, 12 вересня 2017 р. – К. : НУХТ-АККО Інтернешнл, 2017. – С. 123–126.