Технологічні особливості створення лікарських засобів цільової доставки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Традиційне лікування синдрому «сухого ока», з використанням симптоматичної терапії разом з антибактеріальними та протизапальними засобами, викликають побічні ефекти. В якості альтернативи пропонується для доставки антибактеріального лікарського засобу циклоспорину А (ЦсА) використовувати міцели з метоксиполі(етиленгліколь)-полі(лактид) полімера шляхом капсулювання ЦсА методом тонкоплівкової дисперсії. Отриманий у такий спосіб міцелярний ЦсА проявляє високу стабільність, стійке та уповільнене вивільнення, низьку цитотоксичність і може застосовуватись в якості альтернативи для лікування очних хвороб з використанням циклоспорину А.

Опис

Ключові слова

cиндром «сухого ока», dry eye syndrome, циклоспорин А, cyclosporine А, міцели, micelles, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Косів, А. Б. Технологічні особливості створення лікарських засобів цільової доставки / А. Б. Косів, Ю. В.Карлаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 501.